Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου – Pharma Division

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς εξέτασης του αιτήματος, του παραπόνου ή της δήλωσης ανεπιθύμητης ενέργειας.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ;

Tα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν όνομα, φύλο, διεύθυνση οικίας, ηλικία και ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου και ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν διαγνοστικά στοιχεία, συνταγογραφικά δεδομένα, άλλες πληροφορίες σχετικά με την υγεία που μας παρείχατε και τη σχέση που μπορεί να έχετε με ένα άτομο.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Tα προσωπικά δεδομένα που μας παρείχατε, τα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνουν όνομα, φύλο, διεύθυνση οικίας, ηλικία και ημερομηνία γέννησης, αριθμό τηλεφώνου και ειδικές κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν διαγνοστικά στοιχεία, συνταγογραφικά δεδομένα, άλλες πληροφορίες σχετικά με την υγεία που μας παρείχατε και τη σχέση που μπορεί να έχετε με ένα άτομο.

ΠΩΣ ΑΠΟΚΤΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Οποιαδήποτε πληροφορία προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόστε προέρχεται από εσάς.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να είμαστε συμμορφωμένη με την νομκή μας υποχρεώση να ελέγχουμε και να αναφέρνουμε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες.
Επιπλέον, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εξέτασης του αιτήματος, του παραπόνου ή της δήλωσης ανεπιθύμητης ενέργειας βασίζεται στο έννομο συμφέρον καθώς δεν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας χωρίς να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Θα διατηρούμε πάντα τα προσωπικά δεδομένα σας για την περίοδο που προβλέπει ο νόμος και συμπεριλάμβανεται στο συμβόλαιο με το εκάστοτε κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της CAP.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαικής Οικονομικής Κοινότητας. Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα εφαρμώσουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για να διασφαλίοσυμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν επαρκώς προστατευμένα και ότι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η CAP μπορεί να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με συνεργάτες της μετά από την απαραίτητη διαδικασία δέουσας επιμέλειας και με την εφαρμογή γραπτής συμφωνίας που δεσμεύει τους προμηθευτές σχετικά με τις κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τον χειρισμό των προσωπικών σας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας στοιχείων και της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας. Η CAP θα λάβει τα κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περι ιδιωτικότητας και ασφάλειας δεδομένων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ενδέχεται να έχεται δικαίωμα να:

• ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων,
• ζητήσετε διόρθωση ή/και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ή να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
• ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
• ζητήσετε τη λήψη ή τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που έχετε παράσχει στην CAP σε κάποιον άλλο οργανισμό, σε μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή,
και
• υποβάλλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας για την ιδιωτικότητα, ή αν είστε θύμα παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που σας δίνεται η δυνατότητα να μοιραστείτε μαζί μας τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε πάντα να επιλέξετε να μην το κάνετε. Εάν αντιταθείτε της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, θα σεβαστούμε την επιλογής σας αυτή εάν αυτό δεν θα έβλαπτε την ικανότητα μας να ανταποκριθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις. Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας χρησιμοποιώντας τα πάρακατω στοιχεία επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και εξακολουθείτε να ανησυχείτε με το τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@papaellinas.com.cy.