Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ: Πιστοποίηση ως Great Place to Work®

By 25 Νοεμβρίου 2021 10 Μαρτίου, 2022 Δελτία Τύπου, Νέα

Σημαντική Διεθνής Διάκριση για το εργασιακό περιβάλλον και την ανάπτυξη των ανθρώπων του

Μία σημαντική διάκριση, με διεθνή απήχηση, πέτυχε ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ που πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work® μετά από ερευνητική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού του. Η πιστοποίηση αυτή αντανακλά τη διαχρονική αφοσίωση του Ομίλου στη διαμόρφωση μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας που παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης.

Το Great Place to Work, είναι μία διεθνής εταιρεία έρευνας και αξιολόγησης σε ότι αφορά το εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει πιστοποίηση και διάκριση στις καλύτερες εταιρείες, που έχουν δημιουργήσει για τους εργαζόμενους τους εργασιακή κουλτούρα υψηλής εμπιστοσύνης και απόδοσης.

Ο Όμιλος Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work® μετά από αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσω του ερωτηματολογίου έρευνας Trust Index. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε πέντε σημαντικούς παραμέτρους που συνθέτουν τη συνολική εμπειρία που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο:

  • η αξιοπιστία της διοίκησης
  • ο σεβασμός προς τους εργαζομένους
  • το αίσθημα δικαιοσύνης που υπάρχει
  • η υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι, και
  • η συντροφικότητα που αναπτύσσεται στον εργασιακό χώρο

Όπως ανέφερε η Μέλανι Μιχαηλίδου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Εταιρικών Υποθέσεων,

«Η πιστοποίηση του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ έγινε εφικτή με την πολύτιμη συμβολή των εργαζομένων μας και επιβεβαιώνει την ανθρωποκεντρική μας προσέγγιση στο χτίσιμο μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας. Αυτή έχει ως κύρια χαρακτηριστικά την εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την αξιοπιστία, την υπερηφάνεια και την ομαδικότητα. Αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενδυναμώνει τους ανθρώπους μας ώστε να νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα μέσα στην οποία αναγνωρίζονται και μπορούν να εξελιχτούν».  

Η διάκριση του Ομίλου Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ αντικατοπτρίζει τη συνεχή προσπάθεια εξέλιξης ενός βιώσιμου και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος.  Εκεί όπου όλοι οι άνθρωποι του Ομίλου μπορούν να εξελίσσουν τις ικανότητές τους και να συνδέονται με τους συλλογικούς στόχους και την κοινή προσπάθεια.