ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρει σε προπτυχιακούς φοιτητές την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να ζήσουν μια ολιστική εμπειρία εργοδότησης σε ένα απαιτητικό και καινοτόμο περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία μάθησης μέσω πραγματικής εργασιακής εμπειρίας και κατάρτισης , τεχνικής και επιχειρηματικής καθοδήγησης. Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια μίξη επιτόπιας εργασίας και υλοποίησης συναρπαστικών project, πάντα με την καθοδήγηση των καταρτισμένων και έμπειρων στελεχών μας.

Με τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα στοχεύουμε στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, στην εξέλιξη των δεξιοτήτων τους και στην παροχή εφοδίων που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα επαγγελματική τους εξέλιξη.

Στο Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν φοιτητές σε κλάδους συναφείς με τους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, όπως Marketing, Logistics, Finance, Business Analytics & Innovation, Βιωσιμότητα, Digital Transformation κτλ.

Το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο, από τις αρχές Ιουνίου έως και τα μέσα Αυγούστου.

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού λαμβάνει αιτήσεις για το Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης από το Νοέμβριο μέχρι και τα τέλη Μαρτίου.

Αποστολή βιογραφικού:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, καθώς και μια συνοδευτική επιστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@cap.com.cy διευκρινίζοντας τη θέση που τους ενδιαφέρει.